Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα του Συλλόγου του

Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.)

του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Ο Σύλλογος ιδρύθηκε το 1987 και έφερε αρχικά την επωνυμία "Σύλλογος Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) του Α.Π.Θ.". To 2001  και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 2817/2000 μετονομάστηκε  σε  Σύλλογο Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.)  Κλάδου Ι με μερική τροποποίηση του καταστατικού του.  

Από το 2013 ο Σύλλογος ύστερα από την εφαρμογή του νόμου 4009/11 και όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον νόμο 4076/12 και ισχύει, επανέρχεται στην αρχική του ονομασία.

Μέλη του Συλλόγου είναι τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού  Προσωπικού που υπηρετούν στις διάφορες ακαδημαϊκές μονάδες του Α.Π.Θ.

Σκοπός του συλλόγου είναι :

1. Η συνδικαλιστική εκπροσώπηση των μελών του Ε.Ε.Π.  που υπηρετούν στο Α.Π.Θ.

2. Η προάσπιση και προώθηση των εργασιακών, υπηρεσιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων του Ε.Ε.Π. του Α.Π.Θ.

3. Η ανάδειξη και υπόδειξη των εκπροσώπων του Ε.Ε.Π.  του Α.Π.Θ. στα διάφορα πανεπιστημιακά όργανα, όπου από τη σχετική νομοθεσία προβλέπεται παρόμοια συμμετοχή καθώς και η υπόδειξη εκπροσώπων σε κάθε είδους επιτροπές ή όργανα στα οποία προβλέπεται εκπροσώπηση του Ε.Ε.Π.

Ο Σύλλογος είναι μέλος της  Ομοσπονδίας Συλλόγων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ο.ΣΥ.Ε.Ε.Π.)

Βρίσκεστε εδώ: Home